برای ثبت پایان نامه وارد سامانه شوید
  

جلسات دفاع

  

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای مهدی مشکی/آقای محمدرضا وطن پرست 08:00 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - پنج‌شنبه حسابداری خانم فاطمه انساندوست                                     1      ::
آقای حمیدرضا رضائی کلید بری/آقای میر هادی موذن جمشیدی 13:00 ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم الهام فتح زاده                                     2      ::
آقای پیمان ایمان زاده/آقای کیهان آزادی 11:00 ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - پنج‌شنبه حسابداری آقای رمضان صالحی                                     3      ::
آقاس سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 17:00 ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ - شنبه مدیریت مالی آقای محمدرضا سیف زاده                                     4      ::
آقای مراد رضایی دیزگاه/آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری 13:30 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم هاجر صنوبری مژدهی                                     5      ::
آقای سید محمود شبگو منصف/آقای غلامرضا شجاع طلب 12:30 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم عادله دریادل راسته کناری                                     6      ::
آقای سید محمود شبگو منصف/آقای مراد رضایی دیزگاه 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - دوشنبه مدیریت بازرگانی آقای عرفان حجت شمامی                                     7      ::
آقای محمد حسن قلیزاده/آقای مهدی ذوالفقااری 14:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - پنج‌شنبه حسابداری آقای آرمان کبودمهری                                     8      ::
آقای محمد طالقانی/آقای میرهادی موذن جمشیدی 14:30 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی آقای حامد یوسف پیر بازاری                                     9      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی خانم پگاه پاک نژاد                                     10      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی خانم پگاه پاک نژاد                                     11      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهدی ذوالفقاری 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری آقای محسن آزادی ریک                                     12      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهدی ذوالفقاری 13:00 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری آقای امیر توکلی پور                                     13      ::
آقای سروش آوخ دارستانی/آقای الهیار داغبندان 12:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین نیما ابراهیمی فرد                                     14      ::
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای محمدرضا وطن پرست 16:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای علیرضا بیابانی                                     15      ::
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای مهدی ذوالفقاری 15:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای محمد علی فلکی بخشی پور                                     16      ::
آقای رضا آقاجان نشتایی/آقای محمدرضا وطن پرست 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه مدیریت مالی آقای فرزاد همتی راد                                     17      ::
آقای مهدی مشکی/آقای کیهان آزادی 16:00 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - سه شنبه حسابداری آقای جلال قمری سیاه اسطلخی                                     18      ::
آقای میرهادی موذن جمشیدی/آقای سید محمود شبگو منصف 13:00 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی آقای مهرداد رضائیان                                     19      ::
آقای ابراهیم چیرانی/آقای رضا آقاجان نشتایی 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری خانم زهرا حبیب خواه                                     20      ::

اخبار

  
  
جدید
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی صنایع-سیستم های مالی
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
مدیریت مالی
مدیریت بازرگانی
روانشناسی عمومی
حسابداری
پژوهش علوم اجتماعی
شناسائی عوامل موثر بر ترجیح برند از دیدگاه مشتری (مورد مطالعه: مشتریان محصولات پارس خزر در شهر رشت)  |  1398/5/10 - پنجشنبه   11 نقش تعدیلگر اهرم مالی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شركت ها |  1398/5/9 - چهارشنبه   15 تببین عوامل مؤثّر در مؤفّقیت تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی در مؤسسات پژوهشی دولتی (مطالعه موردی:مؤسسات پژوهشی وابسته به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی درشهر رشت) |  1398/5/8 - سه شنبه   12 رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول با پاداش مدیریتی |  1398/5/1 - سه شنبه   17 نقش میانجی تجربه مشتری در تاثیرگذاری فعالیت‌های بازاریابی ادراک شده بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: مشتریان بیمارستان‌های خصوصی شهر رشت) |  1398/4/26 - چهارشنبه   22 بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی) بر عملکرد بازده شرکت‌ها |  1398/4/24 - دوشنبه   79 ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران |  1398/4/11 - سه شنبه   42 بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  |  1398/3/22 - چهارشنبه   49 تاثیر معاملات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی بر اقلام تعهدی اختیاری |  1398/2/31 - سه شنبه   62 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وارزش شرکت (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) |  1398/2/29 - یکشنبه   70 تشخیص بیماری برگ خیار با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی  |  1398/2/26 - پنجشنبه   72 تشخیص بیماری میوه سیب با استفاده ازپردازش تصویر و شبکه عصبی |  1398/2/26 - پنجشنبه   63 ارائه یک روش کارامد جهت کاهش مصرف انرژی با تحلیل رفتار کاربران در خانه های هوشمند با استفاده از ترکیب تکنیک‌های یادگیری ماشین |  1398/2/26 - پنجشنبه   61 ارائه یک مدل ریاضی برای مسأله زمانبندی کارکارگاهی به منظور کمینه کردن مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد با امکان رد کردن کارها |  1398/2/23 - دوشنبه   57 بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی ,نقدشوندگی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |  1398/2/20 - جمعه   61 ارائه یک مدل انتخاب تأمین کننده سبز بر اساس روش ترکیبی تصمیم گیری و گسترش عملکرد کیفیت در فضای فازی در صنایع لوازم خانگی (مطالعه موردی: شرکت پارس خزر)  |  1398/2/19 - پنجشنبه   60 بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر مدیریت سود |  1398/2/16 - دوشنبه   58 تأثیر ساختار مالکیت بر جریان های آزاد نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |  1398/2/15 - یکشنبه   68 (CNN)بهبود سیستم های تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن |  1398/2/12 - پنجشنبه   78 بررسی پرداخت سود سهام در شرایط بحران در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران |  1398/2/3 - سه شنبه   70 ...بیشتر
Place sticky footer content here.