ارائه یک الگوریتم مسیریابی پیشرفته امن در شبکه های ad_hoc وسائل نقلیه    

ارائه یک الگوریتم مسیریابی پیشرفته امن در شبکه های ad_hoc وسائل نقلیه


پیشرفت در ارتباطات بی‌سیم باعث شده است وسایل نقلیه بتوانند با سایر وسایل نقلیه و زیرساخت‌های کنار جاد‌ه‌ای که به صورت استراتژیک در بخش‌های مهم جاده قرار گرفته‌اند ارتباط برقرار کنند. با این حال، گستردگی شبکه Ad-hoc وسایل نقلیه (VANET) هنوز با چالش‌ها و موضوعاتی روبرو است که جنبه‌های امنیتی لایه شبکه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حملات زیادی وجود دارند که می‌توانند مسیریابی در VANET را دچار اختلال کنند. از‌این‌رو تلاش‌های زیادی در جهت یافتن تکنیک‌های موثر برای پیدا کردن مسیرهای امن انجام شده است. در این پژوهش یک پروتکل مسیریابی امن AODV برای شناسایی گره‌های مخرب، جهت جلوگیری از حملات و فراهم آوردن انتقال داده ایمن در VANET ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی نامتقارن با استفاده از تکنیک رمزنگاری منحنی بیضوی (ECC) است. ECC برای تولید کلید مورد استفاده قرار می‌گیرد و از صدور گواهی برای تأیید اعتبار خودرو استفاده می شود. هر وسیله نقلیه برای ذخیره اطلاعات مسیریابی از یک ساختار داده خاص (پشته) استفاده می‌کند. هدف اصلی این الگوریتم بهبود امنیت و کارایی در VANET است. با ارائه اطلاعات امن و به موقع در شرایط ترافیک جاده‌ای می‌توان ایمنی جاده را بهبود بخشید، اما این پیام های مربوط به ترافیک باید تأیید شده باشند. در اینجا اصلاحات لازم را در کد AODV انجام داده‌ایم تا الگوریتم پیشنهادی، مطابق با الزامات امنیتی باشد.

1-1 مقدمه 2
1-2 امنیت شبکه‌های VANET 3
1-3 بیان مسئله 4
1-3-1 امنیت در شبکه‌های بین خودرویی 4
1-4 انواع حملات در شبکه‌های موردی وسائل نقلیه 4
1-4-1 حمله سیاه چاله 5
1-4-2 حمله چاله خاکستری 5
1-4-3 حمله تغییر 5
1-4-4 حمله جعل هویت 6
1-4-5 حمله جعل پیام (حمله ساخت) 6
1-5 اهمیت و ضرورت پژوهش 6فصل دوم : پیشینه پژوهش ---------------------------------------------------------------------- 9فصل سوم : ادبیات نظری

3-1 شبکه Ad-hoc 13
3-2 شبکه‌های Ad-hoc وسائل نقلیه 13
3-3 رمزنگاری در شبکه 14
3-4 انواع روش‌های رمزنگاری 14
3-5 رمزنگاری متقارن و نامتقارن 15
3-6 الگوریتم‌های رمزنگاری با کلید نامتقارن 16
3-7 پروتکل‌های مسیریابی VANET در شبکه‌های بین خودرویی 17
3-8 پروتکل‌های مبتنی بر تقاضا در شبکه‌های Ad-hoc 18فصل چهارم : تحلیل یافته‌های پژوهش
4-1 مقدمه 21
4-2 استراتژی پژوهش 21
4-3 روش تجزیه و تحلیل 22
4-3-1 گام اول 22
4-3-2 گام دوم 24
4-3-3 گام سوم 25
4-3-4 گام چهارم 26
4-4 تحلیل امنیتی الگوریتم پیشنهادی 27
4-5 اجرای الگوریتم پیشنهاد شده 30
4-5-1 شبیه‌سازی 30
4-6 نتایج، تجزیه و تحلیل 31
4-6-1 توان عملیاتی 31
4-6-3 حذف شدن بسته 33

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری ----------------------------------------------------------------- 45


منابع 46
سمیرا اسماعیلی :نویسنده
دکتر سعید زاهدی :استاد راهنما
دکتر سودابه پورذاکر عربانی :استاد مشاور
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ :تاریخ دفاع
۱۰۰ صفحه :تعداد صفحات
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار :رشته
وسایل نقلیه-شبکه -امنیت-الگوریتم مسیریابی-کلید عمومی :کلمات کلیدی فارسی
public key-Ecc-Routing Algorithm-ad hoc-Vanet :کلمات کلیدی انگلیسی
© Copyright 2020 - All Rights Reserved