جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای کیهان آزادی/آقای اسماعیل رمضانپور 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - چهار شنبه حسابداری آقای امیر شهری                                     101      ::
خانم سودابه پورذاکر عربانی/آقای محمد حسن خوب کار 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم سونا عباسی                                     102      ::
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای رضا زارعی 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - چهار شنبه حسابداری خانم سهیلا رمضانپور                                     103      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای حسین ازگومی 17:00 ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فاطمه روشن نیا هره دشت                                     104      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای حسین ازگومی 16:00 ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم حدیث آزاد منش                                     105      ::
آقای محسن اکبری/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 12:00 ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای امیر فرح مهر                                     106      ::
آقای محسن اکبری/آقای مصطفی ابراهیم پور 11:00 ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ - پنج‌شنبه مدیریت مالی خانم آرزو کوچک نژاد لشکامی                                     107      ::
آقای مهدی مشکی/آقای غلامرضا محفوظی 16:00 ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهار شنبه حسابداری خانم ندا فلاح سلیماندارابی                                     108      ::
آقای سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 11:00 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - دوشنبه حسابداری آقای مهدی حیدری نژاد حلیمه جانی                                     109      ::
آقای مهدی مشکی/آقای غلامرضا محفوظی 13:00 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - سه شنبه حسابداری خانم فاطمه فیضی کفترودی                                     110      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای رضا زارعی 16:00 ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ - پنج‌شنبه حسابداری خانم مولود عبدی                                     111      ::
آقای محمدطالقانی/خانم نرگس دل افروز 14:00 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی خانم شبنم نیکنام جولندان                                     112      ::
آقای محمدطالقانی/خانم نرگس دل افروز 13:00 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی خانم فروغ عبادی                                     113      ::
آقای پیمان ایمان زاده/آقای اسماعیل رمضان پور 12:00 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای مجید محجوب                                     114      ::
آقای غلامرضا شجاع طلب/آقای سروش آوخ 12:00 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها آقای امیر مهدی پور                                     115      ::

Place sticky footer content here.