جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای محمد طالقانی/آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی آقای عبدالرضا ترابی گلسفید                                     61      ::
آقای حسین راد کفترودی/آقای اسماعیل توکل نیا 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - چهار شنبه حسابداری آقای مسعود داوری دولت آبادی                                     62      ::
آقای حسین راد کفترودی/آقای سینا خردیار 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - چهار شنبه حسابداری آقای امیر شریف نژاد                                     63      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای کوروش مجتهدی 15:00 ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم نصیبه روشن ضمیر مدبری                                     64      ::
آقای سید محمود شبگو منصف / آقای محمدرضا آزاده دل 14:00 ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - شنبه مدیریت مالی آقای محمد امین پروردگاری                                     65      ::
آقای مهدی مشکی/آقای محمدرضا وطن پرست 08:00 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - پنج‌شنبه حسابداری خانم فاطمه انساندوست                                     66      ::
آقای حمیدرضا رضائی کلید بری/آقای میر هادی موذن جمشیدی 13:00 ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم الهام فتح زاده                                     67      ::
آقای پیمان ایمان زاده/آقای کیهان آزادی 11:00 ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - پنج‌شنبه حسابداری آقای رمضان صالحی                                     68      ::
آقاس سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 17:00 ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ - شنبه مدیریت مالی آقای محمدرضا سیف زاده                                     69      ::
آقای مراد رضایی دیزگاه/آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری 13:30 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم هاجر صنوبری مژدهی                                     70      ::
آقای سید محمود شبگو منصف/آقای غلامرضا شجاع طلب 12:30 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم عادله دریادل راسته کناری                                     71      ::
آقای سید محمود شبگو منصف/آقای مراد رضایی دیزگاه 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - دوشنبه مدیریت بازرگانی آقای عرفان حجت شمامی                                     72      ::
آقای محمد حسن قلیزاده/آقای مهدی ذوالفقااری 14:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - پنج‌شنبه حسابداری آقای آرمان کبودمهری                                     73      ::
آقای محمد طالقانی/آقای میرهادی موذن جمشیدی 14:30 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی آقای حامد یوسف پیر بازاری                                     74      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی خانم پگاه پاک نژاد                                     75      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - دوشنبه مدیریت بازرگانی خانم پگاه پاک نژاد                                     76      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهدی ذوالفقاری 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری آقای محسن آزادی ریک                                     77      ::
آقای کیهان آزادی/آقای مهدی ذوالفقاری 13:00 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری آقای امیر توکلی پور                                     78      ::
آقای سروش آوخ دارستانی/آقای الهیار داغبندان 12:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین نیما ابراهیمی فرد                                     79      ::
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای محمدرضا وطن پرست 16:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای علیرضا بیابانی                                     80      ::

Place sticky footer content here.