جلسات دفاع

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای مهدی مشکی/آقای محمد حسن قلیزاده 17:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت مالی خانم مرجان باقری سعید                                     41      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای رضا زارعی 16:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه حسابداری خانم نرگس پیله ور کردمحله                                     42      ::
آقای رضا آقاجان نشتایی/آقای علی اکبر نجفی 15:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت مالی آقای اصغر پورزند                                     43      ::
آقای مراد رضایی دیزگاه/آقای محمد طالقانی 14:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم فاطمه کاتب                                     44      ::
آقای مراد رضایی دیزگاه/آقای محمد طالقانی 13:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم فاطمه وحدانی                                     45      ::
آقای سید محمود شبگو منصف / آقای غلامرضا شجاع طلب 12:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی آقای مجتبی بلوکی کورنده                                     46      ::
آقای سید محمود شبگو منصف / آقای غلامرضا شجاع طلب 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی آقای امیر آذرشب                                     47      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری/آقای مراد رضایی دیزگاه 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم سیده شکیبا طاهری هرزویلی                                     48      ::
آقای الهیار داغبندان/آقای سید امین بدری 11:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها خانم یاسمن کاکایی سیاهکل                                     49      ::
آقای حمیدرضا رضایی کلید بری/آقای سید محمود شبگو منصف 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی خانم ناهید جدی نبی کندی                                     50      ::
آقای محمد طالقانی/آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی آقای عبدالرضا ترابی گلسفید                                     51      ::
آقای حسین راد کفترودی/آقای اسماعیل توکل نیا 10:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - چهار شنبه حسابداری آقای مسعود داوری دولت آبادی                                     52      ::
آقای حسین راد کفترودی/آقای سینا خردیار 09:00 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - چهار شنبه حسابداری آقای امیر شریف نژاد                                     53      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای کوروش مجتهدی 15:00 ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم نصیبه روشن ضمیر مدبری                                     54      ::
آقای سید محمود شبگو منصف / آقای محمدرضا آزاده دل 14:00 ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - شنبه مدیریت مالی آقای محمد امین پروردگاری                                     55      ::
آقای مهدی مشکی/آقای محمدرضا وطن پرست 08:00 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - پنج‌شنبه حسابداری خانم فاطمه انساندوست                                     56      ::
آقای حمیدرضا رضائی کلید بری/آقای میر هادی موذن جمشیدی 13:00 ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم الهام فتح زاده                                     57      ::
آقای پیمان ایمان زاده/آقای کیهان آزادی 11:00 ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - پنج‌شنبه حسابداری آقای رمضان صالحی                                     58      ::
آقاس سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 17:00 ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ - شنبه مدیریت مالی آقای محمدرضا سیف زاده                                     59      ::
آقای مراد رضایی دیزگاه/آقای حمیدرضا رضایی کلیدبری 13:30 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - شنبه مدیریت بازرگانی خانم هاجر صنوبری مژدهی                                     60      ::

Place sticky footer content here.