اخبار  


 نویسنده : علی زحمتکش

تمدید سنوات 1397 

 

آندسته از دانشجویانی که تا پایان ترم چهارم، (طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی تا اسفند ماه سال 1397) موفق به گذراندن واحدهای درسی و یا دفاع از پایان نامه نمی شوند، جهت تمدید سنوات حداکثر تا تاریخ 1397/11/25 به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند .

اخبار مرتبط

۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - چهار شنبه 
© Copyright 2020 - All Rights Reserved