اخبار  


 نویسنده : علی زحمتکش

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 در بهمن ماه 

خواهشمند است در زمان انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید.

  1. رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس بر عهده شخص دانشجو می باشد .
  2.  بنا به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی گذراندن درس "روش تحقیق پیشرفته"به عنوان درس جبرانی برای کلیه ی دانشجویان الزامی می باشد و نمره درس مربوطه در معدل نیمسال و معدل کل بی تاثیر است .
  3. انتخاب واحد می بایست بر اساس چارت رشته هر دانشجو انتخاب گردد .
  4. در زمان انتخاب درس به نوع درس ، تعداد واحد و عنوان درس توجه نمایید که       می بایست کاملا با چارت رشته یکسان باشد .
  5. چارت هر رشته بر اساس سال ورود دانشجو کنترل گردد (برخی از رشته ها بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بازنگری شده و چارت جدید در سامانه بارگذاری گردیده است)
  6. دانشجویان باید حداقل 8 واحد در یک نیمسال انتخاب نمایند.
  7. دانشجویان در صورت تمایل و امکان می توانند حداکثر 14 واحد انتخاب واحد نمایند  *چنانچه معدل نیمسال دانشجو کمتر از 14 باشد ، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعد مجاز به انتخاب حداکثر 12 واحد درسی می باشد .
  8. نمرات دروس جبرانی در معدل نیمسال و معدل کل بی تاثیر است .
  9. آندسته از دانشجویانی که دو نیمسال مشروط شده اند ، در صورتی که قصد ادامه تحصیل دارند ، در اسرع وقت جهت تکمیل مدارک کمیسیون موارد خاص به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند
  10. آندسته از دانشجویان گرامی که تا پایان ترم چهارم موفق به گذراندن واحدهای درسی و یا دفاع از پایان نامه نشده اند جهت تمدید سنوات نیمسال پنجم به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه نمایند.

 

جدول زمان بندی انتخاب واحد در نیمسال 982

سال تحصیلی ورود

روز و تاریخ

دانشجویان ورودی 98- 1397 و ماقبل از آن

 

نوبت اول

 شنبه (98/11/12)

ساعت 8 الی 24

نوبت دوم

دوشنبه( 98/11/14)

ساعت 8 الی 24

دانشجویان ورودی 99- 1398

(دانشجویان ترم دوم)

نوبت اول

 یکشنبه (98/11/13)

ساعت 8 الی 24

نوبت دوم

سه شنبه( 98/11/15)

ساعت 8 الی 24

کلیه دانشجویانی که در زمان مقرر انتخاب واحد ننموده اند

چهارشنبه مورخ 98/11/16  از ساعت 8 صبح الی 24

اخبار مرتبط

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - دوشنبه 
© Copyright 2021 - All Rights Reserved