اخبار  


 نویسنده : علی زحمتکش

انتخاب استاد راهنما دانشجویان ترم سوم - ورودی 971 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 971 (دانشجویان ترم سوم) که تاکنون نسبت به انتخاب استاد راهنما برای پایان نامه خود اقدام ننموده اند، هرچه سریعتر به واحد آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

اخبار مرتبط

۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - دوشنبه 
© Copyright 2020 - All Rights Reserved