اخبار  


 نویسنده : علی زحمتکش

تمدید سنوات 1398 

 

آندسته از دانشجویان گرامی که تا پایان نیمسال دوم (طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی تا پایان شهریور ماه سال 1398) موفق به گذراندن واحدهای درسی و یا دفاع از پایان نامه نشده اند، جهت تمدید سنوات ، حداکثر تا تاریخ 1398/07/13 به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند .

۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - شنبه 
© Copyright 2020 - All Rights Reserved