اخبار  


 نویسنده : علی زحمتکش

اسامی رتبه های برتر مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال 972 

اسامی رتبه های برتر مقطع کارشناسی ارشد  نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397
رتبه رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود تعداد واحد گذرانده ترم معدل نيمسال 
1 حسابداری 96111056** سعيد طالشي-جميله 962 8 18/06
             
1 حسابداری 97111054** جانباز حقيقي-امين 971 11 18/59
2 حسابداری 97111059** بدري سياه اسطلخي-نرگس 971 8 18/56
3 حسابداری 97111053** دليل پسند جانكبري-مهتاب 971 8 18/56
             
رتبه رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود تعداد واحد گذرانده ترم معدل نيمسال 
1 مدیریت بازرگانی-بازاریابی 96114046** مددي-ركسانا 962 8 19.56
2 مدیریت بازرگانی-بازاریابی 96114040** صمدي پناه هنده خاله-سيد سعيد 962 8 18.94
3 مدیریت بازرگانی-بازاریابی 96114044** عظيمي خطيباني-سيدمحمد 962 10 18.55
             
1 مدیریت بازرگانی-بازاریابی 97114048** مهاجر پيله داربني-صديقه 971 12 19.58
2 مدیریت بازرگانی-بازاریابی 97114046** قدسي شاه قلندري-سيده مريم 971 10 18.7
3 مدیریت بازرگانی-بازاریابی 97114043** رضائي تبار-پروانه 971 12 18
             
رتبه رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود تعداد واحد گذرانده ترم معدل نيمسال 
1 کامپیوتر-نرم افزار 96118058** آزموده ميشامنداني-محدثه 962 8 18.5
2 کامپیوتر-نرم افزار 96118053** سالاري توسه سرا-اميدرضا 962 8 18.38
3 کامپیوتر-نرم افزار 96118056** شادمان-سارا 962 8 17.75
             
1 کامپیوتر-نرم افزار 97118053** عمارلو-عرفان 971 9 19.83
2 کامپیوتر-نرم افزار 97118053** خداشناس-حسين 971 9 19.67
3 کامپیوتر-نرم افزار 97118054** تاجور-هيراد 971 9 19.67
             
رتبه رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود تعداد واحد گذرانده ترم معدل نيمسال 
1 صنایع-بهینه سازی 97122052** محمدي راد-اكبر 971 9 19.67
2 صنایع-بهینه سازی 97122054** رجبي-صفورا 971 12 18.75
3 صنایع-بهینه سازی 97122055** فلاح-سبا 971 9 18.5
             
رتبه رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود تعداد واحد گذرانده ترم معدل نيمسال 
1 صنایع-لجستیک 97122075** نادري-بابك 971 9 18.33
             
رتبه رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود تعداد واحد گذرانده ترم معدل نيمسال 
1 مدیریت مالی 96123018** كاظمي پور-شيما 962 9 19.06
2 مدیریت مالی 96123012** صادري-نساء 962 9 18.56
             
1 مدیریت مالی 97123019** فلاح ليچائي-مهدي 971 10 19.1
2 مدیریت مالی 97123014** مولائي نوپاشاني-اميرمحمد 971 10 18.6
3 مدیریت مالی 97123017** بني هاشمي-سيده نيوشا 971 10 18.1
             
رتبه رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود تعداد واحد گذرانده ترم معدل نيمسال 
1 روان شناسی عمومی 96126029** جعفري پرور لاشه-يوحنا 962 11 19.6
2 روان شناسی عمومی 96126025** مشكاتي شكارسرائي-زهرا 962 9 19.44
3 روان شناسی عمومی 96126022** احمدي-معصومه 962 11 19.27
             
1 روان شناسی عمومی 97126026** يگانه دوست-فرانك 971 12 19.77
2 روان شناسی عمومی 97126027** نوري جيرهندي-حديث 971 12 19.25
3 روان شناسی عمومی 97126021** سقط چيان مقدم ثابت-معصومه 971 12 18.79
             
رتبه رشته شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود تعداد واحد گذرانده ترم معدل نيمسال 
1 پژوهش علوم اجتماعی 96128015** هندي چولابي-علي 962 11 17.27
2 پژوهش علوم اجتماعی 96128015** نفيسي زيده سرائي-علي 962 11 17.18
             
1 پژوهش علوم اجتماعی 97128016** موسوي-سيدرضا 971 11 18.36
2 پژوهش علوم اجتماعی 97128011** زحمتكش ارده-ناديا 971 11 18.32
3 پژوهش علوم اجتماعی 97128011** مظلوم خداشهري-محمدامين 971 11 18.18
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - یکشنبه 
© Copyright 2020 - All Rights Reserved