برای ثبت پایان نامه وارد سامانه شوید
  

جلسات دفاع

  

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای مهدی ذوالفقاری/آقای محمدرضا وطن پرست 16:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای علیرضا بیابانی                                     1      ::
آقای محمدرضا وطن پرست/آقای مهدی ذوالفقاری 15:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه حسابداری آقای محمد علی فلکی بخشی پور                                     2      ::
آقای رضا آقاجان نشتایی/آقای محمدرضا وطن پرست 14:00 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - سه شنبه مدیریت مالی آقای فرزاد همتی راد                                     3      ::
آقای مهدی مشکی/آقای کیهان آزادی 16:00 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - سه شنبه حسابداری آقای جلال قمری سیاه اسطلخی                                     4      ::
آقای میرهادی موذن جمشیدی/آقای سید محمود شبگو منصف 13:00 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی آقای مهرداد رضائیان                                     5      ::
آقای ابراهیم چیرانی/آقای رضا آقاجان نشتایی 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری خانم زهرا حبیب خواه                                     6      ::
آقای غلامرضا محفوظی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای حسین نبی زاده ملاطی                                     7      ::
آقای غلامرضا محفوظی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای عزیزاله فرجی پور لاکه                                     8      ::
آقای محمد حسن قلیراده/آقای حسن صمیمی حق گذار 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای محمود نیک کار مکرم                                     9      ::
آقای محمد حسن قلیزاده/آقای اسماعیل رمضانپور 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای علیرضا غلامی شکارسرائی                                     10      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای محمد حسن قلیزاده 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم مریم حق پرست شالدهی                                     11      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای سیدرضا میر عسگری 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم صدیقه نظری شیرکوهی                                     12      ::
آقای مصطفی ابراهیم پور/آقای سیدرضا میرعسکری 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت مالی خانم عظمت اکبری مقدم چوبری                                     13      ::
آقای غلامرضا شجاع طلب/آقای محمد حسن قلیزاده 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت مالی آقای جواد کاظمی                                     14      ::
آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی/آقای محمد حسن قلیزاده 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم نیلوفر سرپرست چالشمی                                     15      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای سید امین بدری 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها خانم شقایق شریف زاد اصل                                     16      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای کامراد خوشحال 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فاطمه خنده روی شهرستانی                                     17      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای سید امین بدری 14:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها آقای مهدی تحویلداری دیلمی                                     18      ::
آقای سعید زاهدی/آقای محمد حسن خوب کار 14:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای علی شیخی هریس                                     19      ::
آقای محمد طالقانی/خانم نرگس دل افروز 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی خانم سپیده ایرانخواه کرارودی                                     20      ::

اخبار

  
  
جدید
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی صنایع-سیستم های مالی
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
مدیریت مالی
مدیریت بازرگانی
روانشناسی عمومی
حسابداری
پژوهش علوم اجتماعی
تاثیر معاملات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی بر اقلام تعهدی اختیاری |  1398/2/31 - سه شنبه   1 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وارزش شرکت (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) |  1398/2/29 - یکشنبه   5 تشخیص بیماری برگ خیار با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی  |  1398/2/26 - پنجشنبه   6 تشخیص بیماری میوه سیب با استفاده ازپردازش تصویر و شبکه عصبی |  1398/2/26 - پنجشنبه   11 ارائه یک روش کارامد جهت کاهش مصرف انرژی با تحلیل رفتار کاربران در خانه های هوشمند با استفاده از ترکیب تکنیک‌های یادگیری ماشین |  1398/2/26 - پنجشنبه   6 ارائه یک مدل ریاضی برای مسأله زمانبندی کارکارگاهی به منظور کمینه کردن مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد با امکان رد کردن کارها |  1398/2/23 - دوشنبه   6 بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی ,نقدشوندگی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |  1398/2/20 - جمعه   6 ارائه یک مدل انتخاب تأمین کننده سبز بر اساس روش ترکیبی تصمیم گیری و گسترش عملکرد کیفیت در فضای فازی در صنایع لوازم خانگی (مطالعه موردی: شرکت پارس خزر)  |  1398/2/19 - پنجشنبه   6 بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر مدیریت سود |  1398/2/16 - دوشنبه   14 تأثیر ساختار مالکیت بر جریان های آزاد نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |  1398/2/15 - یکشنبه   16 (CNN)بهبود سیستم های تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن |  1398/2/12 - پنجشنبه   24 بررسی پرداخت سود سهام در شرایط بحران در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران |  1398/2/3 - سه شنبه   20 بررسی رابطه پیش بینی مدیریت و ریسک ویژه بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |  1398/2/2 - دوشنبه   16 بررسی رابطه بین منابع مالی سازمانی ، چرخه عمر شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها  |  1398/1/31 - شنبه   19 ارتباطات بی درنگ با استفاده از وب سوکت ها در خانه های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء |  1398/1/27 - سه شنبه   37 ارزیابی اثر مدیریت منابع انسانی سبز بر زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش DEMATEL و BWM  |  1398/1/22 - پنجشنبه   39 بررسي ارتباط بين حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت |  1398/1/20 - سه شنبه   42 تاثيرمسئوليت اجتماعي شركتي و بي مسئوليتي بر عملكرد شركت |  1398/1/19 - دوشنبه   44 تأثیر حاکمیت شرکتی و بیش اعتمادی مدیران بر ارزش وجه نقد |  1398/1/18 - یکشنبه   46 بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر ورشکستگی شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران |  1397/12/27 - دوشنبه   44 ...بیشتر
Place sticky footer content here.