xmas christmas
xmas candles
christmas xmas
christmas
xmas
christmas xmasبه اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.


  • خانم فریما توقعی دانشجوی رشته حسابداری به راهنمایی آقای محمدرضا وطن پرست و مشاوره آقای سید یحیی سید دانش مورخ 1396/09/22ساعت 11
  • خانم آناهیتا خمیران زاد دانشجوی رشته مهندسی صنایع – صنایع به راهنمایی آقای الهیار داغبندان و مشاوره آقای محمد حسن قلیزاده مورخ 1396/09/22ساعت 16
  • خانم فاطمه احمدی مطلق چوبری دانشجوی رشته حسابداری به راهنمایی آقای ابراهیم چیرانی و مشاوره آقای رضا آقاجان نشتایی مورخ 1396/09/22 ساعت 14:15
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

خانم الناز عظیمی نژاد دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی به راهنمایی آقای سید یحیی سید دانش و مشاوره خانم نرگس دل افروز مورخ 1396/09/08ساعت 8:30

آقای هادی درخشان دافساری دانشجوی رشته مدیریت مالی به راهنمایی آقای رضا آقاجان نشتایی ومشاوره آقای علی اکبر نجفی مورخ 1396/09/08 ساعت 10:30

  |
  


  • ورود

  • دانلود دفترچه راهنمای مراحل نگارش پایان نامه


    Website Security Test