به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

برای دیدن فهرست جلسات دفاع به ادامه مطلب بروید ...
  |
  

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که تاریخ ارائه درس  "سمینار "  آقای دکتر الهیار داغبندان در روز یکشنبه مورخ 1396/12/13  ساعت 9 صبح میباشد و در کلاس 202 برگزار میگردد .

  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
برای مشاهده فهرست دفاع به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

 • خانم سحر یوسفی قاسم آباد، دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی به راهنمایی آقای محمد طالقانی و مشاوره آقای  اسماعیل ملک اخلاق مورخ 1396/12/12 ساعت 14
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

 • آقای امیر حسین فلاح دانشجوی رشته مهندسی مالی به راهنمایی آقای سینا خردیار   و مشاوره آقای فرشید مهردوست مورخ 1396/11/25 ساعت 18
  |
  

آندسته از دانشجویان گرامی که تا پایان نیمسال اول (طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی تا پایان اسفند ماه سال 1396) موفق به گذراندن واحدهای درسی و یا دفاع از پایان نامه نمی شوند، جهت تمدید سنوات حداکثر تا تاریخ 1396/11/26به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند .

  |
  

 

جدول زمان بندی حذف و اضافه در نیمسال 962

ورودی نیمسال

ساعت و روز

دانشجویان ورودی 96-1395 و ماقبل از آن

 

ساعت 8الی 24

روز یکشنبه مورخ 1396/11/29

ساعت 8الی 24

روز سه شنبه مورخ 1396/12/01

دانشجویان ورودی نیمسال اول (مهرماه) 97-1396

 

ساعت 8الی 24

روز دوشنبه مورخ 1396/11/30

ساعت 8الی 24

روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02

کلیه دانشجویانی که در زمان مقرر انتخاب واحد ننموده اند.

ساعت 8الی 24

روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03

 

 1.  رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس بر عهده شخص دانشجو می باشد .
 2.  بنا به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی گذراندن درس "روش تحقیق پیشرفته"به عنوان درس جبرانی برای کلیه دانشجویان ورودی سال 1394  به بعد الزامی می باشد و نمره درس مربوطه در معدل نیمسال و معدل کل بی تاثیر است .
 3. انتخاب واحد می بایست بر اساس چارت رشته هر دانشجو انتخاب گردد .
 4. در زمان انتخاب درس به نوع درس ، تعداد واحد و عنوان درس توجه نمایید که می بایست کاملا با چارت رشته یکسان باشد .
 5. چارت هر رشته بر اساس سال ورود دانشجو کنترل گردد (برخی از رشته ها بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بازنگری شده و چارت جدید در سامانه بارگذاری گردیده است)
 6. دانشجویان باید حداقل 8 واحد در یک نیمسال انتخاب نمایند.
 7. دانشجویان ورودی سال 1394 به بعد در صورت تمایل می توانند حداکثر 14 واحد انتخاب واحد نمایند .
 8. چنانچه معدل نیمسال دانشجو کمتر از 14 باشد ، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعد مجاز به انتخاب حداکثر 10 واحد درسی می باشد .
 9. نمرات دروس جبرانی در معدل نیمسال و معدل کل بی تاثیر است .
 10. آندسته از دانشجویانی که دو نیمسال مشروط شده اند ، در صورتی که قصد ادامه تحصیل دارند ، در اسرع وقت جهت تکمیل مدارک کمیسیون موارد خاص به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند
 11. آندسته از دانشجویان گرامی که تا پایان ترم چهارم موفق به گذراندن واحدهای درسی و یا دفاع از پایان نامه نشده اند جهت تمدید سنوات به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه نمایند

  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.


 • خانم عاطفه خانی گوائی دانشجوی رشته مهندسی مالی  به راهنمایی آقای سید رضا سید نژاد فهیم  و مشاوره آقای محمد حسن قلیزاده مورخ 1396/11/18ساعت 17
 • خانم الناز شهنائی دانشجوی رشته مهندسی مالی به راهنمایی آقای احمد اصل حداد و مشاوره خانم سمیه علیزاده مورخ 1396/12/02 ساعت 14 
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

 1. آقای محمد محمودی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی  به راهنمایی آقای محمدرضا آزاده دل و مشاوره سرکار خانم مریم اوشک سرائی مورخ 1396/11/14ساعت 14
 2. خانم محبوبه یوسفی زاده دانشجوی رشته حسابداری به راهنمایی آقای محمود صمدی و مشاوره آقای غلامرضا محفوظی مورخ 1396/11/11 ساعت 15 
  |
  


 • ورود

 • دانلود دفترچه راهنمای مراحل نگارش پایان نامه


  Website Security Test