به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه    کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

 

 

  • خانم مینا نظری کهنه گورابی دانشجوی رشته حسابداری  به راهنمایی آقای ابراهیم چیرانی به مشاوره آقای رضا آقاجان نشتایی مورخ 1397/03/10  ساعت 11
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه    کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

 

  • آقای حسام حاجتی دانشجوی رشته مدیریت مالی  به راهنمایی آقای غلامرضا شجاع طلب به مشاوره آقای رضا آقاجان نشتایی مورخ 1397/03/02  ساعت 12:45
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه    کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

 

  • خانم بهناز رضازاده  دانشجوی  رشته مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها  به راهنمایی آقای حمزه امین طهماسبی  مورخ 1397/02/01  ساعت 14
  • آقای سینا  صدفی ارده جانی   دانشجوی  رشته مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها به راهنمایی آقای حمزه امین طهماسبی مورخ 1397/02/01  ساعت 15
  |
  

  به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه    کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

 

  • آقای سعید خان زاده محتشمی   دانشجوی  رشته مدیریت بازرگانی بازاریابی   به راهنمایی خانم مریم اوشک سرایی   و مشاوره  آقای محمد رضا آزاده دل   مورخ 1397/01/30  ساعت 10
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

  • خانم پریما فرزانه  دانشجوی رشته حسابداری  به راهنمایی آقای کیهان آزادی   و مشاوره  آقای پیمان ایمان زاده   مورخ 1397/01/22  ساعت  18:30
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد . از علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

برای نمایش فهرست کامل جلسات دفاع از پایان نامه به ادامه این مطلب مراجعه نمایید

آخرین بروز رسانی : 1396/12/19

  |
  


  • ورود

  • دانلود دفترچه راهنمای مراحل نگارش پایان نامه


    Website Security Test