به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
  |
  
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
  |
  

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که کلیه کلاس های آقای دکتر الهیار داغبندان در روز چهارشنبه مورخ 1395/12/11 بر گزار نمی گردد .

  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

آقای علی پورحاجی آقایی دانشجوی رشته مدیریت مالی به راهنمایی آقای محمدآقایی و مشاوره آقای سینا خردیار مورخ 1395/11/27 ساعت 11

خانم پروانه اقبالی درخشان دانشجوی رشته حسابداری به راهنمایی آقای مهدی ذوالفقاری و مشاوره آقای الهیار داغبندان مورخ 1395/11/27 ساعت 13

  |
  
دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی بر اساس برنامه زمانبندی زیر نسبت به حذف و اضافه دروس به صورت اینترنتی از سامانه آموزشی مؤسسه در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 اقدام نمایید
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

آقای صالح آفتابی دانشجوی رشته مهندسی مالی به راهنمایی آقای مهدی ذوالفقاری و مشاوره آقای عباس ابراهیمی مورخ 1395/11/18 ساعت 14:30

  |
  
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
  |
  
آندسته از دانشجویان گرامی که تا پایان نیمسال اول (طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی تا پایان اسفند ماه سال 1395) موفق به گذراندن واحدهای درسی و یا دفاع از پایان نامه نشده اند جهت تمدید سنوات حداکثر تا تاریخ 1395/11/20 به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند .
  |
  
دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی بر اساس برنامه زمانبندی زیر نسبت به انتخاب واحد اینترنتی از سامانه آموزشی مؤسسه در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395اقدام نمایید .
  |
  


  • ورود

  • دانلود دفترچه راهنمای مراحل نگارش پایان نامه


    Website Security Test