برای ثبت پایان نامه وارد سامانه شوید
  

جلسات دفاع

  

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای مهدی مشکی/آقای غلامرضا محفوظی 16:00 ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - چهار شنبه حسابداری خانم ندا فلاح سلیماندارابی                                     1      ::
آقای سینا خردیار/آقای مهدی مشکی 11:00 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - دوشنبه حسابداری آقای مهدی حیدری نژاد حلیمه جانی                                     2      ::
آقای مهدی مشکی/آقای غلامرضا محفوظی 13:00 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - سه شنبه حسابداری خانم فاطمه فیضی کفترودی                                     3      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای رضا زارعی 16:00 ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ - پنج‌شنبه حسابداری خانم مولود عبدی                                     4      ::
آقای محمدطالقانی/خانم نرگس دل افروز 14:00 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی خانم شبنم نیکنام جولندان                                     5      ::
آقای محمدطالقانی/خانم نرگس دل افروز 13:00 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - پنج‌شنبه مدیریت بازرگانی خانم فروغ عبادی                                     6      ::
آقای غلامرضا شجاع طلب/آقای سروش آوخ 12:00 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - پنج‌شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها آقای امیر مهدی پور                                     7      ::
آقای پیمان ایمان زاده/آقای اسماعیل رمضان پور 12:00 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای مجید محجوب                                     8      ::

اخبار

  
  
جدید
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی صنایع-سیستم های مالی
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
مدیریت مالی
مدیریت بازرگانی
روانشناسی عمومی
حسابداری
پژوهش علوم اجتماعی
کمینه سازی مجموع بیشینه زودکرد و بیشینه دیرکرد در مسئله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با پردازش دسته ای |  1397/10/23 - یکشنبه   11 بررسی تاثیر محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری |  1397/10/22 - شنبه   12 بررسی رابطه میان محدودیت های مالی و مسئولیت اجتماعی |  1397/10/19 - چهارشنبه   14 اثر سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک در صنعت خودرو و ساخت قطعات |  1397/10/18 - سه شنبه   18 بررسی رابطه بین پیش‌بینی‌های مدیریتی و ریسک |  97/9/9   20 آنالیز نفع مدیریت فناوری در مؤسسات مالی رویکردها و موانع |  97/9/8   16 بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد بر کارایی شرکت به واسطه نقش میانجی کیفیت سود  |  97/9/7   21 تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت کالا بین ایران و ترکیه |  97/9/7   18 بررسی تاثیر ویژگی های شرکت به نسبت تقسیم سود |  97/9/7   18 تاثیر هویت برند و مواجهه برند بر شناسایی برند مشتری با نقش میانجی جذابیت برند مورد مطالعه مشتریان لنز آلکان رشت |  97/9/6   15 بررسی اثر ساختار مالکیت بر مدیریت سود واقعی در شرکت های دچار بحران مالی |  97/9/6   13 بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری سرمایه گذاری  |  97/9/5   25 بررسی اثر درامدهای غیر عملیاتی بر مدیریت سود |  97/8/30   20 ارزیابی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی |  97/8/30   20 تبیین عوامل موثر بر تداوم قصد خرید اینترنتی مورد مطالعه دانشجویان موسسه آموزش عالی کوشیار |  97/8/28   16 تأثیرات حضور زنان در هیئت مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی |  97/8/26   18 مطالعه ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و نوسانات بازده خاص شرکت |  97/8/19   15 بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نگهداشت وجه نقد |  97/8/15   17 مزایای نام تجاری سبز وتأثیر آن بروفاداری نام تجاری مطالعه موردی مصرف کنندگان ظروف یکبار مصرف گیاهی آملون در شهرهای رشت وبندرانزلی |  97/8/13   21 بررسی تاثیر ریسک نقد شوندگی بر رابطه بین نوسان پذیری بازار و بازده سهام |  97/8/13   21 ...بیشتر
Place sticky footer content here.