برای ثبت پایان نامه وارد سامانه شوید
  

جلسات دفاع

  

اساتید راهنما / مشاور زمان تاریخ رشته دانشجو ردیف
آقای ابراهیم چیرانی/آقای رضا آقاجان نشتایی 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه حسابداری خانم زهرا حبیب خواه                                     1      ::
آقای غلامرضا محفوظی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای حسین نبی زاده ملاطی                                     2      ::
آقای غلامرضا محفوظی/آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای عزیزاله فرجی پور لاکه                                     3      ::
آقای محمد حسن قلیراده/آقای حسن صمیمی حق گذار 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای محمود نیک کار مکرم                                     4      ::
آقای محمد حسن قلیزاده/آقای اسماعیل رمضانپور 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - پنج‌شنبه مدیریت مالی آقای علیرضا غلامی شکارسرائی                                     5      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای محمد حسن قلیزاده 19:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم مریم حق پرست شالدهی                                     6      ::
آقای مهرداد صدرآرا/آقای سیدرضا میر عسگری 18:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم صدیقه نظری شیرکوهی                                     7      ::
آقای مصطفی ابراهیم پور/آقای سیدرضا میرعسکری 17:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت مالی خانم عظمت اکبری مقدم چوبری                                     8      ::
آقای غلامرضا شجاع طلب/آقای محمد حسن قلیزاده 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت مالی آقای جواد کاظمی                                     9      ::
آقای محسن محمد نوربخش لنگرودی/آقای محمد حسن قلیزاده 16:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه حسابداری خانم نیلوفر سرپرست چالشمی                                     10      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای سید امین بدری 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها خانم شقایق شریف زاد اصل                                     11      ::
آقای مجتبی شاکری/آقای کامراد خوشحال 15:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم فاطمه خنده روی شهرستانی                                     12      ::
آقای حمزه امین طهماسبی/آقای سید امین بدری 14:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها آقای مهدی تحویلداری دیلمی                                     13      ::
آقای سعید زاهدی/آقای محمد حسن خوب کار 14:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای علی شیخی هریس                                     14      ::
آقای محمد طالقانی/خانم نرگس دل افروز 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی خانم سپیده ایرانخواه کرارودی                                     15      ::
خانم سودابه پور ذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 13:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای فیروزه لطفی ماشمیانی                                     16      ::
آقای محمد طالقانی/آقای مراد رضایی دیزگاه 12:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مدیریت بازرگانی خانم ملیسا اکبرزاده ناصرانی                                     17      ::
خانم سودابه پور ذاکر عربانی/آقای سعید زاهدی 12:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم ماندانا قایق پیشه                                     18      ::
آقای محمد حسن خوب کار/آقای سعید زاهدی 11:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار آقای سعید پور محمد                                     19      ::
آقای محمد حسن خوب کار/آقای کامراد خوشحال 10:00 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - چهار شنبه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خانم مهسا یگاندوست یگانمحله                                     20      ::

اخبار

  
  
جدید
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی صنایع-سیستم های مالی
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
مدیریت مالی
مدیریت بازرگانی
روانشناسی عمومی
حسابداری
پژوهش علوم اجتماعی
بررسی ارتباط بین توانایی مدیریتی وهزینه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران |  1397/12/25 - شنبه   8 واکنش نوسان پذیری بازار سهام بر متغیرهای مالی آینده نگر و شوک های سیاست پولی |  1397/12/19 - یکشنبه   6 تأثیر عوامل سازمانی و تشویق مشتریان بر عملکرد شرکتهای بیمه ای در شهر رشت |  1397/12/16 - پنجشنبه   18 تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی و عملکرد بازار با توجه به نقش تعدیل گری عدم اطمینان محیطی و انسجام کسب و کار در شرکت های تولیدی در استان گیلان |  1397/12/15 - چهارشنبه   14 ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر حمل و نقل اقلام فاسد نشدنی در عملیات امداد رسانی(مطالعه موردی:جمعیت هلال احمر استان گیلان) |  1397/12/15 - چهارشنبه   19 تاثیر نقدشوندگی سهام بر خطر سقوط قیمت سهام |  1397/12/13 - دوشنبه   14 مدل سازی و ارائه روش حل برای مسأله زمان بندی جریان کارگاهی منعطف |  1397/12/7 - سه شنبه   23 تاثیر اندازه شرکت بر رابطه اهرم مالی – عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |  1397/12/5 - یکشنبه   18 ارائه یک مدل دو مرحله ای در انتخاب پورتفولیوی پروژه،برای پاسخ به فاکتورهای مالی و غیر مالی |  1397/11/30 - سه شنبه   26 ارائه مدل برنامه‌ریزی ریاضی فازی برای مسئله مسيریابی وسيله نقليه چندمحصولی با پنجره زمانی سخت در حالت عدم قطعیت |  1397/11/27 - شنبه   25 بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اقلام تعهدی اختیاری و نوسان سود |  1397/11/23 - سه شنبه   46 بررسی تاثیرپذیری رابطه بین گریز مالیاتی و ارزش شرکت از شفافیت اطلاعاتی بعد از تحریمهای بانکی  |  1397/11/19 - جمعه   34 چگونگی بهره وری صحیح از بازیکنان مستعد)نونهال و نوجوان(در استان گیلان به منظور کاهش هزینه های یک باشگاه فوتبال و مقایسه آن با کشورهای اروپایی |  1397/11/13 - شنبه   45 کمینه سازی مجموع بیشینه زودکرد و بیشینه دیرکرد در مسئله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با پردازش دسته ای |  1397/10/23 - یکشنبه   63 بررسی تاثیر محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری |  1397/10/22 - شنبه   95 بررسی رابطه میان محدودیت های مالی و مسئولیت اجتماعی |  1397/10/19 - چهارشنبه   65 اثر سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک در صنعت خودرو و ساخت قطعات |  1397/10/18 - سه شنبه   79 بررسی رابطه بین پیش‌بینی‌های مدیریتی و ریسک |  97/9/9   54 آنالیز نفع مدیریت فناوری در مؤسسات مالی رویکردها و موانع |  97/9/8   62 بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد بر کارایی شرکت به واسطه نقش میانجی کیفیت سود  |  97/9/7   66 ...بیشتر
Place sticky footer content here.